Política de Privacitat

Mitjançant aquest avís, Vet-Ter: Centre Veterinari –en endavant Vet-Ter–, amb domicili social a Ctra/ Olot, 68 Baixos – 08560 Manlleu, i adreça de correu electrònic de contacte info@vet-ter.com, informa els usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

La utilització del lloc web de Vet-Ter i de qualsevol dels serveis que s’hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que se sol·liciten en el nostre formulari de contacte, que ens siguin facilitades mitjançant les nostres adreces de correu electrònic o les que se’ns facin arribar i que siguin necessàries per a la gestió de la informació que oferim als nostres clients, s’inclouran en els nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular de les quals és Sandra Deu Andreu amb N.I.F. 47869404X i domicili social a Ctra/ Olot, 68 Baixos – 08560 Manlleu.

Així mateix, quan una persona empleni el formulari de contacte amb les dades personals que se sol·liciten i accepti l’enviament o ens enviï un missatge electrònic amb dades personals, autoritza –i consent– expressament a Vet-Ter a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Vet-Ter no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l’usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder donar-li resposata a les consultes que realitzi mitjançant aquest Web o mitjançant les adreces de correu electrònic que facilitem.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps del formulari de contacte, per a la qual cosa l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a Vet-Ter o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l’usuari mitjançant la recepció del formulari de contacte i per mitjà del correu electrònic, amb les finalitats següents:

a) Respondre als dubtes que l’usuari ens faci arribar.
b) Donar informació relativa als productes que distribuïm des de Vet-Ter
c) Informar als nostres clients de les activitats que es duen a terme a Vet-Ter

3. Exercici dels drets de protecció de dades (ARCO)

Qualsevol persona, física o jurídica que hagi facilitat dades de caràcter personal a través del Lloc Web de Vet-Ter o mitjançant correu electrònic, i de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, Vet-Ter, garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els següents drets:

  • Dret d’accés: L’usuari té el dret a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals, el tractament que se’n fa i amb quina finalitat i per a quins usos concrets.
  • Dret de rectificació: L’usuari té el dret a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: L’usuari té el dret a demanar que se suprimeixi l’accés a les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.
  • Dret d’oposició: L’usuari té el dret a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals.
  • Dret de portabilitat: L’usuari té el dret a sol·licitar que les seves dades li siguin entregades a un nou responsable del tractament

L’usuari que vulgui exercir els drets referits, haurà de dirigir-se per escrit a una de les adreces esmentades al primer paràgraf d’aquesta Política de Privacitat, adjuntant una còpia compulsada del document que acredita la identitat de la persona afectada i la identitat del representant si n’hi ha (DNI, passaport o document equivalent), o instruments electrònics anàlegs (certificat digital), juntament al formulari emplenat per cada tipus de petició.

Els formularis per exercir els diferents drets ARCO es poden descarregar de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya a la secció sobre Protecció de Dades, i per ampliar la informació referent a aquest drets poden dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

4. Mesures de seguretat

Vet-Ter adopta les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, no obstant, l’usuari deu ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, i, a pesar de que Vet-Ter manté el seu servidor actualitzat i protegit d’accessos no autoritzats, mantenint uns nivells de seguretat adequats, Vet-Ter no es pot fer responsable dels accessos no autoritzats que es realitzin mitjançant un «nom d’usuari i contrasenya» vàlids, degut a negligència o badada de l’usuari, i és responsabilitat de la PERSONA mantenir les seves credencials d’accés protegides així com els seus ordinadors actualitzats i lliures de virus informàtics.

Lloc Web i Hosting: La navegació a través del Lloc Web de Vet-Ter és xifrada amb un certificat SSL, el que permet l’enviament segur de les seves dades personals mitjançant els diferents formularis proporcionats.

5. Cessió de dades

L’informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament en l’àmbit intern de Vet-Ter i per a les finalitats indicades, de manera que no les cedim ni comuniquem a cap tercer, llevat que l’usuari ens hi autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.

6. Galetes – Cookies

¿Què són les galetes (cookies)?

Una galeta (informàtica) és un fragment d’informació enviada des d’un Servidor Web i guardada al Navegador Web (Disc Dur) del usuari que està visualitzant la pàgina web.

Finalitats de les galetes que utilitza Vet-Ter

  • Guardar el nom d’usuari i contrasenya per evitar que l’usuari l’hagi de tornar a introduir. (Només els Usuaris registrats)
  • Guardar configuracions i preferències de l’usuari registrat.
  • Geolocalitzar les connexions de l’usuari per qüestions estadístiques i d’ubicació. Aquesta galeta és totalment anònima i no s’utilitza amb finalitats comercials, només per informació interna.

Alguns exemples de les galetes (cookies) que guarda Vet-Ter al Navegador de l’usuari que accedeix al lloc web són: PHPSESSID, timezone, wp-settings-time, wordpress_sec.

Com esborrar les cookies

Per utilitzar i navegar correctament el lloc web de Vet-Ter, és recomanable que l’usuari no elimini les galetes (cookies) que guardem. En tot cas si l’usuari no vol que aquestes galetes (cookies) siguin emmagatzemades al seu Navegador Web, pot no acceptar-les o configurar el seu Navegador Web per que siguin bloquejades, o, fins i tot, esborrades.
L’usuari que vulgui aprendre a administrar les galetes (cookies) guardades al seu Navegador Web, pot fer-ho a través de les diferents pàgines informatives dels principals Navegadors Web: Firefox, Chrome, IE, Opera i Safari.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l’article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l’informem que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de privacitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l’adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l’enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Propietat intel.lectual dels continguts d’aquest lloc web

Tots els continguts d’aquest lloc web són propietat de Vet-Ter. En cap cas, s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari, implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets de propietat intel.lectual, industrial i d’imatge del mateix. Per tant, es prohibeix suprimir, eludir, adaptar o modificar el “copyright”, la informació continguda en aquest lloc web o el seu disseny.

Així mateix, es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense la autorització expressa de Vet-Ter. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest web (incloent-hi textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de Vet-Ter llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a la nostra entitat per la legislació vigent.

S’exceptuen d’aquests drets de propietat intel.lectual els Logotips, marques comercials o imatges de terceres empreses, els productes dels quals distribueix Vet-Ter i han sigut cedits per ús comercial.

També s’exceptuen d’aquests drets les imatges fotogràfiques que han estat cedides expressament per els nostres clients.

9. Modificació d’aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat ha estat establerta amb data 16/04/2018. Vet-Ter es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Vet-Ter hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l’usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.