Servei responsable del tractament de les malalties de teixits tous que necessiten una intervenció quirúrgica, on també estan incloses les cirurgies en animals sans de caràcter preventiu com són les castracions i esterilitzacions. El quiròfan està equipat per a realitzar intervencions rutinàries i cirurgies més complexes i d’especialitat:

 • Cirurgies generals:

  • Esterilitzacions (gos, gat, conills i fures).

  • Sutura i reparació de ferides.

  • Resecció de nòduls.

 • Cirurgies d’especialitat:

  • Cirurgies digestives (Extracció de cossos estranys, …)

  • Cirurgies traumatològiques

  • Cirurgies oftalmològiques

A vet-ter supervisem el benestar de tots els pacients quirúrgics des del seu ingrés fins al moment de l’alta hospitalària i durant el període postoperatori fins a l’alta mèdica.


Galeria d’imatges

Cirurgia de teixits tous