radiologiaEl Servei de diagnòstic per imatge és de vital importància per al diagnòstic d’àmplia varietat de patologies (digestives, cardiorespiratòries, traumatològiques, neurològiques, urinàries,…) Es tracta d’un mètode de diagnòstic innocu, no invasiu,  amb imatges precises de l’anatomia interna, que proporciona una àmplia informació convertint-se en  un complement indispensable en la majoria de protocols d’actuació veterinària.

  • Radiologia: Servei de radiografia digital.

  • Ecografia i ecocardiografia: Realització d’ecografia abdominal, toràcica i ecocardiografia.

L’ecografia és una eina de diagnòstic cada vegada més utilitzada en medicina veterinària. Ens permet obtenir imatges dinàmiques i funcionals, que en molts casos són fonamentals per arribar a un diagnòstic adequat.

L’exploració informa sobre  el tipus de lesió i de la localització d’aquestes, la qual cosa és  d’una gran ajuda per orientar  el diagnòstic. En molts casos, l’ecografia és la clau per realitzar el diagnòstic diferencial i en el millor dels casos per arribar al diagnòstic definitiu. Alhora, serveix de suport d’imatge per a la realització de tècniques com la biòpsia i/o l’aspiració amb agulla fina.


Diagnòstic per imatge