La medicina interna és una de les especialitats més àmplia i complexa de la medicina veterinària on es diagnostiquen els problemes de salut greus de gossos i gats, i s’instaura el seu corresponent tractament. Durant aquestes consultes es registra la història clínica i es realitza un examen físic complet de l’animal. Un cop detectades les anormalitats del pacient es fa una valoració dels passos a seguir en el diagnòstic de la malaltia; i s’informa i es responen totes les preguntes i dubtes que sorgeixin.

Una vegada s’estableix un diagnòstic inicial o una sospita clínica, es realitza una aproximació sistemàtica per aconseguir el diagnòstic definitiu. En molts casos serà necessari l’obtenció de mostres de sang, d’orina, i realitzar proves d’imatge.

Aquesta disciplina engloba diversitat de patologies:

  • Malalties cardiorespiratòries.

  • Malalties metabòliques i endocrines.

  • Malalties infeccioses.

  • Malalties gastrointestinals, hepàtiques i renals.

  • Malalties hematològiques i oncològiques.


 

Medicina interna