Ell és en Nilo. Un gos mascle no castrat de 3 anyets. Molt enèrgic. Apte amb nens, gossos i gats
Porta microxip i les vacunes al dia.
Es busca una família definitiva, ja que amb només 3 anys ja ha passat per 3 famílies diferents.
És un gos que necessita una casa que estigui predisposada a tenir paciència i a ajudar-lo.

Nilo en adopció.