traumatologia-01La Traumatologia és l’especialitat encarregada dels pacients que presenten patologies traumatològiques i ortopèdiques. Aquests problemes, molt habituals en els nostres animals inclouen:

  • Fractures òssies.

  • Processos d’artritis i artrosi.

  • Malalties d’origen genètic o hereditari, com la displàsia.

  • Trencament de lligaments creuats.

La majoria dels processos traumatològics patològics es manifesten mitjançant coixera d’una o varies extremitats. Una de les causes principals d’aquest signe clínic són els traumatismes, però també existeixen causes de coixera d’origen genètic o hereditari, com són les displàsies i la luxació de ròtula congènita, d’origen sistèmic (infecciós i immunomediat), i causada per patologies musculars i/o tendinoses.

Moltes de les patologies traumatològiques es solucionen amb tractament mèdic i maneig (repòs, exercici i rehabilitació); però en alguns casos és necessari un tractament quirúrgic.


Galeria d’imatges

Traumatologia