medicina-internaEl diagnòstic de la majoria de les malalties  requereix procediments com l’obtenció de mostres de sang, d’orina, líquids corporals o femta i el seu posterior estudi en el laboratori. Les dades obtingudes proporcionen una informació clau en el diagnòstic de les malalties veterinàries.

El nostre laboratori proporciona informació molt valuosa a l’hora de diagnosticar malalties dels nostres pacients d’una manera ràpida i eficient.

Es realitzen citologies, anàlisis coprològics, urianàlisi i cultius fúngics. També es fan test de diagnòstic ràpid per a les malalties més greus i importants com són la leucèmia i immunodeficiència felina, parvovirosi canina o malalties transmeses per paràsits com les paparres o mosquits, com són la erhliquiosi i la leishmaniosi.

  • Test de leishmaniosi: Aquesta malaltia parasitària és de gran importància en el nostre país. Els nostres gossos presenten un elevat risc de ser afectats per aquesta patologia i per això cal prendre totes les possibles mesures per a evitar-ne el contagi. A vet-ter t’assessorem sobre les millors mesures preventives i la nostra recomanació és realitzar un test per a confirmar la seronegativitat de la malaltia o la seva detecció precoç.

  • Test de leucèmia i immunodeficiència felina: Els gats poden patir dues malalties víriques importants sobre les quals hem de tenir especial vigilància sobretot en felins que vénen del carrer o que poden estar en contacte amb altres gats dels quals no sabem el seu estat sanitari.

En patologies cròniques que necessitem medicació de per vida, realitzem controls de nivells de fàrmacs en sang per a optimitzar la dosi i aconseguir un millor control de la malaltia. Per anàlisis de sang i proves més específiques treballem amb un laboratori de referència.

Per a conèixer la tipologia i naturalesa dels tumors que són extirpats en els processos quirúrgics rutinaris, disposem de servei d’Anatomia patològica concertat, procediment indispensable per arribar a un diagnòstic precís i instaurar el tractament més apropiat a cada cas.


Galeria d’imatges

Anàlisis clínics i laboratori